Συσκευασίες – Μετανάστευση Υλικού

  • Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Α
  • Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Β
  • Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Δ2
  • Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Ε

Κατεβάστε τη νομοθεσία: Κανονισμός της ευρωπαϊκής ένωσης 10/2011/ΕΕ

CELEX_32011R0010_EL_TXT

Χρήσιμη ερώτηση:

Υπάρχει επί του παρόντος απαγόρευση της χρήσης υλικών συσκευασίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμμή χρονοδιάγραμμα απαγόρευσης ή σταδιακής απόσυρσης για το PVC που χρησιμοποιείται στη συσκευασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Όσον αφορά τη συσκευασία τροφίμων, το μονομερές βινυλοχλωριδίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτρεπόμενων ουσιών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά προϊόντα, ο οποίος καθαρίζει τα πλαστικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρήση του μονομερούς υπόκειται σε ένα όριο ανίχνευσης 10 ppb και ένα όριο υπολειπόμενου επιπέδου 1 mg / kg στο έτοιμο αντικείμενο. Ο κανονισμός για τα πλαστικά προδιαγράφει επίσης μεθόδους για τη δοκιμή της μετανάστευσης και της υπολειμματικής περιεκτικότητας του μονομερούς χλωριούχου βινυλίου. Όταν χρησιμοποιείται σε αντικείμενα που είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά, το τελικό προϊόν θα πρέπει επίσης να πληροί το συνολικό όριο μετανάστευσης των 10 mg ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο (ή 60 mg / kg για τις συσκευασίες τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά).

Όσον αφορά τις εφαρμογές συσκευασίας που δεν προορίζονται για τη διατροφή, η νομοθεσία για την επαφή με τα τρόφιμα χρησιμοποιείται ως οδηγός αναφοράς στην αξιολόγηση της ασφάλειας των συσκευασιών φαρμάκων και καλλυντικών.