Τα διαπιστευμένα Μικροβιολογικά & Χημικά Εργαστήρια  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ σας προσφέρουν εργαστηριακή υποστήριξη σε κάθε ανάλυση που θα χρειαστείτε από την παραγωγή, μέχρι την τυποποίηση του ελαιολάδου.

 

Ανάλυση Ελαιολάδου

*Βαθμός Οξύτητας
*Αριθμός Υπεροξειδίων
*Κ232
*K268
*ΔΚ
Οργανοληπτική Αξιολόγηση
Πολυφαινόλες
Προφίλ Λιπαρών Οξέων
Κηροί
Ανίχνευση υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων
Πλαστικοποιητές – Φθαλικοί Εστέρες
Βενζο[a]πυρένιο και PAH
Διατροφική επισήμανση βάσει καν. 1169/2011

*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ