χημική ανάλυση

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, πως υπάρχουν δημοσιευμένες θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

Οι θέσεις απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές με ειδικότητες Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Γεωπόνου (όλων των κατευθύνσεων), Τεχνολόγου Τροφίμων, Τεχνολόγου Ζωικής/Φυτικής Παραγωγής και Βιολόγου.

Στα εργαστήρια μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην εκτέλεση μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων και να ενημερωθούν για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 17025.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα διαμονής στην πόλη της Λαμίας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail: hr@bioximiki.gr.