Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα

Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα Με την απόφαση 1710/51865/4.4.2018 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην περίπτωση των ενδείξεων σύμφωνα με την Περισσότερα