Η θέση μας στο κέντρο της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.

          
Εγκαταστάσεις Λαμίας