Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H εταιρία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει τις μελέτες και την εφαρμογή συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε επιχειρήσεις όπως:
  • Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εμπόριο και διακίνηση τροφίμων
  • Διάθεση τροφίμων (εστιατόρια-κυλικεία-catering)
  • Παραγωγούς τροφίμων