Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ συνεχίζουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή / παραλαβή δειγμάτων μέσω courier μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.