Ζητούνται άτομα από την περιοχή της Λαμίας για τη στελέχωση της εταιρείας:

  • Γεωπόνος – Επιστήμονας τροφίμων / Τεχνολόγος Τροφίμων / Χημικός
  • Στέλεχος για sales/marketing (επιθυμητές γνώσεις εφαρμογών και εργαλείων marketing, social media κλπ)
  • Οδηγός οχημάτων (δεν απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα)

Σημείωση: Λόγω ύπαρξης επιδοτούμενου προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτές αυτή την περίοδο μόνο ηλικίες έως και 30 ετών.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: hr@bioximiki.gr


Παράλληλα, υπάρχουν όλο το χρόνο ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης: Θέσεις πρακτικής άσκησης στα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ