Δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας αυτή τη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: cv@bioximiki.gr