Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, ζωοτροφών και αποβλήτων. Διασφάλιση ποιότητας.

Τα αναλυτικά εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, με το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, είναι σε θέση να σας παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων ή και βελτιστοποίηση υπάρχοντων προϊόντων, μέσω μιας σειράς αναλυτικών και οργανοληπτικών δοκιμών και πάντα σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Ανάπτυξη / βελτιστοποίηση προϊόντων:

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.