Αναλυτικός εργαστηριακός - μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας προϊόντων. Διασφάλιση της ποιότητας.

Στο Εργαστήριο Διατροφικής Επισήμανσης και Χημικών Αναλύσεων Τροφίμων των ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs μπορείτε να πραγματοποιήσετε χημικές αναλύσεις προϊόντων που αφορούν: