Τα αναλυτικά εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πλάνο αναλύσεων HACCP (Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας.