Δειγματοληψία και αναλύσεις κινδύνων, συστήματα ποιότητας και αναλυτικός μικροβιολογικός έλεγχος.

Τα αναλυτικά εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πλάνο αναλύσεων HACCP (Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας.