Τα αναλυτικά εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πλάνο αναλύσεων HACCP.