• *Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)
 • *Enterobacteriaceae
 • *Total coliforms
 • *Escherichia coli
 • *Staphylococcus πηκτάση (+)
 • Clostridia (anaerobic bacteria)
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • *Salmonella
 • *Listeria spp
 • *Listeria monocytogenes
 • Ζύμες – Μύκητες
 • Lactobacillus
 • Campylobacter

*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ