Χημική ανάλυση τροφίμων

Αναλύσεις Τροφίμων

Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας σε πολλά είδη τροφίμων.

Ταυτόχρονα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατασκευή ετικέτας με την διατροφική δήλωση τροφίμων και για εξαγωγή προϊόντων τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κανονισμού 1169/2011/ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.