Αναλύσεις σε λιπάσματα, προσδιορισμός σε:

 •  Ολικό άζωτο
 • Αμμωνιακό άζωτο
 • Νιτρικό άζωτο
 • Φώσφορο
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Βόριο
 • Σίδηρος
 • Ψευδάργυρος
 • Μαγγάνιο
 • Νάτριο
 • Χλώριο
 • Θείο
 • Βαρέα μέταλλα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.