Εδαφολογική Εξέταση
  • pH, Αγωγιμότητα, ολικά ανθρακικά, Μηχανική σύσταση κατά Bouyoukos, οργανική ουσία, Φώσφορος, Άζωτο, Κάλιο
  • Χαλκός, Σίδηρος, Μαγγάνιο, Βόριο, Ψευδάργυρος