11 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών στην Επιστήμη

Η επιστήμη και η ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία θα στηριχθεί στην αξιοποίηση όλων των ταλέντων, συμπεριλαμβάνοντας τις γυναίκες  που εργάζονται στους επιστημονικούς τομείς. Η ποικιλομορφία στην έρευνα διευρύνει την ομάδα ταλαντούχων ερευνητών, φέρνοντας νέες προοπτικές, ταλέντο και δημιουργικότητα.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών στην Επιστήμη, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της πλήρους και ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην επιστήμη γυναικών και κοριτσιών. Η Ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιστημονικές και τεχνολογικές κοινότητες και ότι η συμμετοχή τους πρέπει να ενισχυθεί. Ο εορτασμός διοικείται από την UNESCO και την UN-Women, σε συνεργασία με ιδρύματα και εταίρους της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν την πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη.

Συνδράμοντας σε αυτή την προσπάθεια, ως μία μικρή συμμετοχή της εταιρείας στη συνολική δράση, τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ εκπροσωπούνται από γυναίκες επιστήμονες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των εργαστηρίων.