Ένας αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισμός του χιονιού είναι το «παγωμένο απεσταγμένο νερό» καθώς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του χιονιού συγκλίνουν με τα αντίστοιχα της καθαρότητας του απεσταγμένου νερού. Ιδιαίτερο γνώρισμα του χιονιού είναι η χαμηλή του αγωγιμότητα, γεγονός που δείχνει πως είναι «απογυμνωμένο» από τα βασικά θρεπτικά συστατικά του, όπως φαίνεται και στην παρακάτω χημική ανάλυση, συστατικά που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός για την εύρυθμη λειτουργία του. Κατά την πτώση, το χιόνι μπορεί να αποκτήσει ρυπαντικό φορτίο αναλόγως την ατμόσφαιρα της περιοχής, όπως και μικροβιακό φορτίο, που εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατανάλωση απεσταγμένου νερού ή χιονιού, τακτική που προτείνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και επιβίωσης, δε θα δράσει υπέρ της ενυδάτωσης του οργανισμού, αντιθέτως θα τον αποδυναμώσει, προκαλώντας ανισορροπίες ηλεκτρολυτών στο ανθρώπινο σώμα. Λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης στο χιόνι απαραίτητων στοιχείων για τον οργανισμό μας, η ισορροπία θα τείνει να αποκατασταθεί με τη μεταφορά ηλεκτρολυτών από τους ιστούς του σώματος προς το «φτωχό» νερό πλέον για να εμπλουτιστεί στα φυσικά του επίπεδα. Έτσι, η διαδικασία αναδιανομής του νερού στο σώμα δε θα λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να επέλθουν παρενέργειες.

Η παρακάτω χημική ανάλυση του χιονιού προέρχεται από την ισχυρή χιονόπτωση της 11ης Ιαν.2017 στη Λαμία.

 

pH

7,5

Αγωγιμότητα  (20 οC), μS/cm
8,4
Ολική σκληρότητα, mg/L CaCO3 0,7
Ιόντα Φθοριούχα (F), mg/L Δεν ανιχνεύθηκαν
Ιόντα Χλωριούχα (Cl), mg/L 3,97
Ιόντα Νιτρώδη (NO2), mg/L 0,01
Ιόντα Βρωμιούχα (Br), mg/L Δεν ανιχνεύθηκαν
Ιόντα Νιτρικά (NO3), mg/L 0,48
Ιόντα Φωσφορικά (PO43-), mg/L Δεν ανιχνεύθηκαν
Ιόντα Θειϊκά (SO42-), mg/L 1,57
Ιόντα Λιθίου (Li+), mg/L Δεν ανιχνεύθηκαν
Ιόντα Νατρίου (Na+), mg/L
0,22
Ιόντα Αμμωνιακά (NH4+), mg/L 0,17
Ιόντα Καλίου (Κ+), mg/L 3,65
Ιόντα Μαγνησίου (Mg2+), mg/L Δεν ανιχνεύθηκαν
Ιόντα Ασβεστίου (Ca2+), mg/L 0,27