Συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, με το project “SAVE PAPER”.

25 – 27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη

Project “SAVE PAPER”: Μια επιχείρηση χωρίς εκτυπώσεις

Η συμμετοχή μας στο συνέδριο μέσω αναρτημένης εργασίας

Συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής