Συμβουλές για ένα υγιές ενυδρείο!

Για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των οργανισμών σε περιβάλλον ενυδρείου αλμυρού νερού, απαραίτητη είναι η ρύθμιση και ο έλεγχος ορισμένων χημικών παραμέτρων. Οι παράμετροι που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από τις πιο σημαντικές για τη ζωή εντός του ενυδρείου.

-Αλκαλικότητα: Η αλκαλικότητα είναι σημαντική παράμετρος για διάφορους λόγους. Ένα εύρος αλκαλικότητας 142-215 ppm (ή 8-12 dKH) εξασφαλίζει την ανάπτυξη των κοραλλιών και το σκελετικό σχηματισμό των ψαριών, αποτρέπει τις διακυμάνσεις του pH και βελτιώνει την απόδοση του εξοπλισμού. Επαρκής είναι ο εβδομαδιαίος έλεγχος ή όπως απαιτείται ανάλογα με το δοσολογικό σχήμα, προκειμένου να διατηρηθεί ένα υγιές ενυδρείο. Με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερη είναι η αλκαλικότητα της δεξαμενής, τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα του περιβάλλοντος του ενυδρείου να εμποδίζει την ταχεία μεταβολλή του pH.

-Ασβέστιο: Για να διατηρήσετε το περιβάλλον του ενυδρείο υγιές, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα επίπεδα ασβεστίου για την υγεία των ψαριών και των κοραλλιών. Ένα βέλτιστο εύρος ασβεστίου κυμαίνεται μεταξύ 350-450 ppm και είναι ζωτικής σημασίας για το σκελετικό σχηματισμό των οργανισμών. Το ασβέστιο θα πρέπει να ελέγχεται εβδομαδιαία και κάθε φορά που θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε οργανισμούς από δεξαμενή σας.

-Νιτρώδη: Η διατήρηση των νιτρωδών ιόντων σε χαμηλό επίπεδο (<150 ppb) είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας των ψαριών και κοραλλιών του ενυδρείου. Είναι σημαντικό να ελέγξετε τα νιτρώδη, όταν ένα ενυδρείο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και όταν οι δεξαμενές εναλλάσσονται, για να βεβαιωθείτε ότι τα απόβλητα ανακυκλώνονται σωστά.

-Φωσφορικά: Πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Είναι σημαντικό η μέτρηση των φωσφορικών αλάτων να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, διότι αν τα επίπεδα γίνουν πάρα πολύ υψηλή (>0,05 ppm) μπορεί να αποτραπεί η ανάπτυξη των κοραλλιών ή να προκληθεί υπερβολική ανάπτυξη φυκών.

Η ρύθμιση και ο έλεγχος των παραπάνω μπορούν να γίνουν εύκολα, με αναλώσιμα χημικά διαλύματα και μετρητές που κυκλοφορούν εμπορικά.

Λίνα Δ.Τσαμίλη
Χημικός Μηχανικός, MSc
Υπεύθυνη Χημικών Αναλύσεων
Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών & Εφαρμογών