Σε ισχύ οι νέες ετικέτες ελαιολάδου

Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) που τροποποιεί βασικές διατάξεις για τις ετικέτες ελαιολάδου.

Με τη δημοσίευση (στο L 197/ 3 Αυγούστου 2018) του κανονισμού 2018/1096 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του βασικού κανονισμού 29/2012 σχετικά με την επισήμανση (τις ετικέτες) των ελαιολάδων. Οι τροποποιήσεις αφορούν τρία σημεία:

α) Η ένδειξη της μέγιστης οξύτητας επιτρέπεται να αναγράφεται μόνο με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται με τις ενδείξεις για τα υπεροξείδια, τις K232 και K270, τους κηρούς, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους, στο ίδιο οπτικό πεδίο, και αφορούν στις μέγιστες προβλεπόμενες τιμές κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του ελαιολάδου.

β) Η αναγραφή του έτους συγκομιδής είναι για τις επιχειρήσεις προαιρετική και θα πρέπει το 100% του περιεχομένου (έξτρα) παρθένου ελαιολάδου να προέρχεται από τη συγκεκριμένη εσοδεία.

γ) Τα κράτη-μέλη έχουν μεν το δικαίωμα να καταστήσουν υποχρεωτική την αναγραφή της εσοδείας συγκομιδής, αλλά αυτή θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα εγχωρίως παραγόμενα ελαιόλαδα από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται αποκλειστικά στο έδαφός της.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από έξι μήνες.

Κατεβάστε τη νομοθεσία: ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1096 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου

Περισσότερες νομοθεσίες περί ελαιολάδου και χημική ανάλυση ελαιολάδου θα βρείτε εδώ.

Kanonismos 20181096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή: olivenews.gr