παγκόσμια ημέρα νερού 2021

Τι σημαίνει το νερό για σένα;

 

Αυτή είναι η ερώτηση που χαρακτηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού για το 2021, η οποία έχει καθιερωθεί στις 22 Μαρτίου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διάλεξε την θεματολογία ¨Η αξία του νερού”, θέλοντας να αποτυπώσει τι σημαίνει νερό για τους ανθρώπους, την πραγματική του αξία και πώς μπορεί να προστατευθεί καλύτερα αυτός ο ζωτικός πόρος.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι να γιορτάζει το νερό και να ενημερώνει για την ύπαρξη 2,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό.

ΟΗΕ παγκόσμια ημέρα νερούΗ αξία του νερού είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τιμή του – το νερό έχει τεράστια και πολύπλοκη αξία για τα νοικοκυριά, τα τρόφιμα, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Καταγράφοντας όλους τους διαφορετικούς τρόπους που το νερό ωφελεί τη ζωή μας, μπορούμε να εκτιμούμε το νερό σωστά και να το προστατεύουμε αποτελεσματικά για όλους.

 

5 προοπτικές για την αξία του Νερού:

1. Η αξία των πηγών νερού – φυσικοί υδάτινοι πόροι και οικοσυστήματα:

Το νερό παράγεται από τα οικοσυστήματα. Όλο το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη χρήση τελικά επιστρέφει στο περιβάλλον, μαζί με τυχόν ρύπους που έχουν προστεθεί.

2. Η αξία των υποδομών ύδρευσης – η αποθήκευση, η επεξεργασία και η προμήθεια:

Οι υποδομές ύδρευσης αποθηκεύουν και μεταφέρουν το νερό στο σημείο όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και βοηθούν στον καθαρισμό και την επιστροφή του στη φύση μετά από ανθρώπινη χρήση. Όταν αυτές οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, υπονομεύεται η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και απειλούνται τα οικοσυστήματα.

3. Η αξία των υπηρεσιών νερού – πόσιμο νερό, υπηρεσίες υγιεινής και υγείας:

Ο ρόλος του νερού στα νοικοκυριά, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι κρίσιμος. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής – προσθέτουν επίσης αξία με τη μορφή της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

4. Η αξία του νερού ως συμβολή στην παραγωγή και την κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα – τρόφιμα και γεωργία, ενέργεια και βιομηχανία, επιχειρήσεις και απασχόληση:

Η γεωργία θέτει τη μεγαλύτερη ζήτηση στους παγκόσμιους πόρους γλυκών υδάτων και συμβάλλει σημαντικά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για τον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, οι απειλές που σχετίζονται με το νερό, όπως η λειψυδρία, οι πλημμύρες και η κλιματική αλλαγή, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η εταιρική κακή διαχείριση του νερού μπορεί να βλάψει τα οικοσυστήματα και να βλάψει τη φήμη και να επηρεάσει τις πωλήσεις.

5. Η αξία των κοινωνικο-πολιτιστικών πτυχών του νερού – ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και πνευματικές ιδιότητες:

Το νερό μπορεί να μας συνδέσει με τις έννοιες της δημιουργίας, της θρησκείας και της κοινότητας. Η oικονομία θεωρεί συχνά το νερό ως πόρο για πρακτική χρήση του ανθρώπου και δίνει ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στην κοινωνικοπολιτισμική ή περιβαλλοντική του αξία.

 

Γεγονότα και Αριθμοί

  • Σήμερα 1 στα 3 άτομα ή 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στερούνται ασφαλούς πόσιμου νερού.
  • Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ή 4,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται ασφαλών υγειονομικών συνθηκών.
  • 297.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών – περισσότερα από 800 κάθε μέρα – πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές παθήσεις λόγω κακών υγειονομικών συνθηκών, κακής υγιεινής ή μη ασφαλούς πόσιμου νερού.
  • 2 στα 5 άτομα ή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν διαθέτουν βασικές εγκαταστάσεις για πλύσιμο των χεριών στο σπίτι.
  • Σχεδόν τα μισά σχολεία του κόσμου δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό.
  • Σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μολυσμένη πηγή πόσιμου νερού.
  • Η καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, κατάλληλες υγειονομικές εγκαταστάσεις και καλύτερες συνθήκες υγιεινής θα μειώσει την παγκόσμια επιβάρυνση από ασθένειες κατά 10%.

 


https://www.worldwaterday.org/

https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/