Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν από το Περιβαλλοντικό Τμήμα των Αναλυτικών Εργαστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ σε συνεργασία με το Δήμο Μώλου-Αγ. Κών/νου ομιλίες στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Κων/νου με θέμα την Ανακύκλωση και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972, για να υπενθυμίζει σε όλους την προστιθέμενη αξία του για το μέλλον του πλανήτη και έκτοτε γιορτάζεται ετησίως στις 5 Ιουνίου. Ωστόσο, η προστασία του Περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο όλων μας.