Τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στο νερό, όταν απαντούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι τοξικά, ενώ σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις είναι ουσιώδη και απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο, ιχνοστοιχεία σε υπερβολικά μικρές συγκεντρώσεις που τείνουν στην έλλειψη, προκαλούν επιπλοκές ακόμη και ασθένειες.

Τα διαλυμένα ανόργανα άλατα στο νερό είναι απαραίτητα για την υγεία, ενώ η έλλειψή τους ή η υπερβολική τους κατανάλωση προκαλεί επιπλοκές. Για το λόγο αυτό, απαραίτητο είναι να καλύπτεται η μέση ημερήσια απαίτηση του ανθρώπινου οργανισμού στα στοιχεία αυτά μέσω της ορθής κατανάλωσης του πόσιμου νερού, η οποία υπολογίζεται για τους ενήλικες σε 35-50 ml νερού για κάθε κιλό σωματικού βάρους, υπό κανονικές κλιματολογικές συνθήκες (για μη ρυπασμένο νερό).

    Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η διπλή επίδραση των ιχνοστοιχείων: As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Se, Hg, Fe, Mn, Mo, Si, F, Zn, I πιθανώς και των ιχνοστοιχείων Li, Sn, Br.
 

Λίνα Δ.Τσαμίλη
Χημικός Μηχανικός, MSc

Υπεύθυνη Χημικών Αναλύσεων
Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών & Εφαρμογών