Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “Παράγω ποιοτικά – Επιχειρώ δυναμικά” στις 16/09/17 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας, στη Λαμία. Τα συμπεράσματα της ημερίδας η οποία διοργανώθηκε από κοινού από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και τα εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι πολλά και ουσιαστικά.

Μια υπεύθυνη επιχείρηση τροφίμων θέτει στο επίκεντρο πάντα τον καταναλωτή. Έχοντας αυτό το στόχο οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να καθοδηγηθούν σωστά ώστε να πλοηγηθούν με ύψιστη ασφάλεια στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά τροφίμων και να κατανοήσουν, αντιμετωπίσουν και ελέγξουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Η διακίνηση ασφαλών προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον ηθική δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Η διασφάλιση της καλής ποιότητας των τροφίμων αποτελεί κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, με την οποία οι αντίστοιχες επιχειρήσεις καλούνται να εναρμονιστούν. Διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα, η επιχείρηση ενδυναμώνεται και γίνεται πιο ανταγωνιστική μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000-HACCP). Έτσι, η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εμπορευθεί τα προϊόντα της εντός της χώρας αλλά και να δημιουργήσει και μία γερή βάση για τη διεύρυνση του πελατολογίου της στο εξωτερικό. Υποχρέωση των επιχειρήσεων, εκτός από την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, είναι και η ορθή ενημέρωση του καταναλωτή για τα προϊόντα της. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η σωστή αναγραφή της ετικέτας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
Συμπερασματικά, οι προσδοκίες των καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα & ποτά παραμένουν υψηλές. H εξασφάλιση της συστηματικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας Τροφίμων από τον παραγωγό, τη βιομηχανία τροφίμων, τον έμπορο μέχρι τον καταναλωτή, αποτελεί παράγοντα υψίστης σημασίας για τη προστασία της υγείας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα "Παράγω ποιοτικά - Επιχειρώ δυναμικά" στις 16/09/17 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας, στη Λαμία.

Ημερίδα "Παράγω ποιοτικά - Επιχειρώ δυναμικά"