Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – Παραγωγή με Ασφάλεια και Ποιότητα” στις 19/11/17 στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών Αγίου Κωνσταντίνου. Τα συμπεράσματα είναι αρκετά και ουσιαστικά.

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα του τόπου μας. Οι καλές πρακτικές που θα ακολουθήσει ένας παραγωγός από το χωράφι του ως και την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση του ελαιολάδου, είναι τα χρυσά μυστικά που θα προσδώσουν στο προϊόν του υψηλότερη ποιότητα και ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία. Η αξία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν το ελαιόλαδο τυποποιείται και διακινείται είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε χώρες του εξωτερικού. Η εξωστρέφεια και η εμπορική δυναμικότητας μιας επιχείρισης ή ενός συνεταιρισμού τυποποίησης ενισχύεται με την υιοθέτηση ενός συστήματος ποιότητας, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερο κύρος και εμπιστοσύνη προς τους εν δυνάμει συνεργάτες. Ωστόσο ένας παραγωγός δεν πρέπει να ξεχνά και την υποχρέωσή του για ένα ασφαλές προς το καταναλωτικό κοινό προϊόν. Ο τελικός έλεγχος ελαιολάδου θα πρέπει να εξασφαλίζει πως αυτό φέρει μόνο τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και απουσιάζουν επιβλαβείς ουσίες.
Σε κάθε περίπτωση, ο σύγχρονος παραγωγός και τυποποιητής ελαιολάδου, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, θα πρέπει να θεωρεί τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας ως το σύμμαχο για ένα ασφαλές, δυναμικό και ανταγωνιστικό προϊόν.