Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης – Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
Πρόσθετη Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού 
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
*Legionella

*Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολότητα, *Υπολειμματικό χλώριο, *Ολική σκληρότητα, *Ανιόντα (φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά), *Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)
*Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)
Πλήρης Χημική Ανάλυση Νερού
*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Θολότητα, *Υπολειμματικό και ολικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), *Ολική σκληρότητα, Παροδική σκληρότητα, Μόνιμη σκληρότητα, *Ολική Αλκαλικότητα, *Ανιόντα (ανθρακικά, φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά), *Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου),
*Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, άργυρος, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)
*Κυανιούχα, *Βόριο, Παρασιτοκτόνα, Βενζο-α-πυρένιο & PAH, Ολικά  τριαλογονομεθάνια, Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Ακρυλαμίδιο, Βενζόλιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βρωμικά, Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), Οξειδωσιμότητα, Υδρόθειο, Επιφανειοδραστικοί παράγοντες, Λίπη-Έλαια, Υδρογονάνθρακες-Ορυκτέλαια, Φαινολικές ενώσεις

*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ

Για υπόγεια ύδατα: 

– Ουσίες ή ιόντα που ενδέχεται να απαντούν στη φύση η/και να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

– Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

– Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»