χημική ανάλυση πόσιμου νερού

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού είναι νομοθετημένη τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322, η οποία ορίζει και τις παραμετρικές τιμές για κάθε παράμετρο.

Δοκιμαστική παρακολούθηση

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens

*Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Θολότητα, *Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Υπολειμματικό χλώριο

Ελεγκτική παρακολούθηση

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens
*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Ολική σκληρότητα
*Ανιόντα (φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά)
*Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)
Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, *εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)
*Κυανιούχα, *Βόριο, Βρωμικά, *Οξειδωσιμότητα, Παρασιτοκτόνα, Βενζο-α-πυρένιο & PAH, Ολικά τριαλογονομεθάνια, Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Ακρυλαμίδιο, Βενζόλιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη