Αναλύσεις πόσιμου νερού αποβλήτων

Διαπιστευμένες Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις σε Νερό και Απόβλητα

Στα Διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια μας, πραγματοποιούνται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού και αποβλήτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Οδηγίες δειγματοληψίας: