Ζητούνται άτομα από την περιοχή της Λαμίας για τη στελέχωση της εταιρείας.


  • Γεωπόνος – Επιστήμονας τροφίμων / Τεχνολόγος Τροφίμων / Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής για τη στελέχωση του εργαστηρίου.
  • Νέος έως 30 ετών για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης και ευέλικτο ωράριο. Θα προτιμηθεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο του εργαστηρίου.


Μπορείτε να μας καλέσετε στο 2231069200 και να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: mail@bioximiki.gr