Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Δοκιμαστική παρακολούθηση

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens

*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό και ολικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, TDS, *Αμμωνιακά, *Νιτρικά

 

Ελεγκτική παρακολούθηση

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, TDS, *Ολική σκληρότητα
*Ανιόντα (ανθρακικά, φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά)
*Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)
*Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, άργυρος, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)
*Κυανιούχα, *Βόριο, Βρωμικά, Οξειδωσιμότητα, Παρασιτοκτόνα, Βενζο-α-πυρένιο & PAH, Ολικά τριαλογονομεθάνια, Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Ακρυλαμίδιο, Βενζόλιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη
 
*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ